Van SMC VHS20-02A

Thông tin chi tiết

Van tay 3 cổng 2 vị trí, dùng để đóng mở đường khí chính đi vào máy

Ren vào / ra 1/4"; ren cổng xả 1/8"

Dùng phù hợp với bộ điều áp AW20-02BG-A; giảm thanh AN10-01

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BCG-A

AW20K-02-B

AW40-06D-A

AW40-04-A

AW30K-03BE-B

G36-10-01