Van SMC VHK2-08F-08F

Thông tin chi tiết

Van 2/2 khóa bằng tay; thân nhựa

Hai đầu vào ra cắm nhanh ống khí D8

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40K-04-B

AW10-M5B-A

AW30-02BG-A

AW30-03BG-A

AW20-01BCG-A

AW30-03-A