PTE-DPB-302-RYG

Thông tin chi tiết

Đèn báo 3 màu đỏ, vàng,xanh

Nguồn điện: 24vAC/DC

Ống Ø56

Độ ẩm làm việc môi trường: 45-85%

Nhiệt độ làm việc rộng: -15 đến 40 độ C

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TD400

SPB-120-24

LTE1081J-24VDC

Panasonic MSM042A1B

LS600-2002N

MBR-20045