PSN17-5DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: Loại cảm biến từ

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến loại hình vuông

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR18-5DN

EX-13EB

PRL18-8DN

PR08-2DN

PRL12-4DN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M