PR18-5DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø18

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT18-5DO

EX-13EA

PR08-2DN

PRL18-8DP

PR12-4DN

PR08-2DN