PR30-15DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiệm cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø30

Khoảng cách phát hiện: 15mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dài 2m

cảm biến loại đầu lồi

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

EX-13EA

PR08-2DN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

WZP-035

PRL18-8DP

PR12-4DP