WRX-10

Thông tin chi tiết

Cảm biến nhiệt độ loại K

Phi 5 dài 40mm ren 10

Dải đo 0~600 độ C

Made in China

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR08-2DN

PSN17-5DN

PR12-4AC

PRL12-4DP

PSN25-5AO

PR12-4DN