PR12-4DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 4mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến từ loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN17-5DN

PR08-2DN

PRL18-8DN

PRL18-8DP

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

EX-13EA