PR12-4DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 4mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến từ loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

WRX-10

PSN30-15DN

PRL12-4DP

PRT08-2DO

PR12-4AC

PRT18-8DO