PR12-4AC

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 4mm

Đầu ra: dạng rơle NC (thường đóng)

Nguồn nuôi: 100-240vAC

Dây dẫn: dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu lồi 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT08-2DO

PR18-5DP

PSN25-5AO

PR12-4DP

PR08-2DN

EX-13EA