PR12-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PSN25-5AO

PR08-2DN

PR18-5DP

EX-13EB

PR18-5DN