PR12-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRL18-8DN

PR18-5DN

WRX-10

PRL18-8DP

PR18-5DP

PSN30-15DN