PR12-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR12-4AC

PR30-15DP

PSN25-5AO

PR12-4DN

PSN30-15DN

WZP-035