PR08-2DN

Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm Cảm biến tiệm cận PR08-2DN Autonics
 Khoảng cách phát hiện  2mm
 Độ trễ  Max. 10% của Khoảng cách phát hiện
 Mục tiêu phát hiện chuẩn  8×8×1mm(Sắt)
 Nguồn cấp  12 -24VDC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN25-5AO

EX-13EB

WZP-035

PR12-4DP

PRL12-4DN

WRX-10