PR08-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại điện từ

Đường kính thân: Ø8

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 24vDC

Dây dẫn: dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN25-5AO

EX-13EB

PRT08-2DO

PR12-4AC

PR30-15DP

WZP-035