PR08-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại điện từ

Đường kính thân: Ø8

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 24vDC

Dây dẫn: dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PR12-4AC

PRCM12-4DP

PRT08-1.5DO

EX-13EB

PR08-2DN