PR08-2DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại điện từ

Đường kính thân: Ø8

Khoảng cách phát hiện: 2mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi: 24vDC

Dây dẫn: dây dẫn sẵn dài 2m

Cảm biến loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR30-15DP

PSN25-5AO

WRX-10

PRT18-5DO

PRL18-8DN

PRL12-4DP