MT4W-DV-4N

Thông tin chi tiết

Phương pháp hiển thi: LED 7 đoạn 4 số

Dải hiển thi: -1999 to 9999

Ngõ vào: DC500V, 100V, 50V, 10V, 5V, 1V, 250mV, 50mVDC

Chức năng cài đặt tỉ lệ

Đo tần số AC (0.1 ~ 9999Hz)

Ngõ ra: Chỉ hiển thị

Nguồn cấp: 100-240VAC~ 50/60Hz

Kích thước: 96x48

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Omron CJ1W-NC113

MT4Y-DV-4N

MT4Y-DV-4N

LA8N-BN

MT4W-AA-11

MD5-HF14