Omron CP1W-CIF01

Thông tin chi tiết

Module truyền thông CP1W-CIF01

Chuẩn truyền thông: RS-232

Khoảng cách truyền: 15m

Dùng cho các dòng CPU: CP1E, CP1L, CP1H

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

MT4W-DA-4N

MT4Y-DV-4N

Omron CP1W-BAT01

Omron CJ1W-NC113

Omron CJ1W-OC211

MT4Y-DV-4N