MGPM50-50Z

Thông tin chi tiết

Xy lanh dẫn hướng

Phù hợp các ứng dụng dừng, cản vật trên băng truyền

Kích thước 50x50

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04BG-R-A

AW10-M5BG-A

AW40-03-A

AW10-M5B-A

AW30-03-A

AW10-M5BCG-A