MGPM50-50Z

Thông tin chi tiết

Xy lanh dẫn hướng

Phù hợp các ứng dụng dừng, cản vật trên băng truyền

Kích thước 50x50

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-03BG-A

AW40-04BG-A

AW30K-03BE-B

AW60-10D-B

AW20-01BCG-A

AW20-01BG-A