MBR-20045

Thông tin chi tiết

Diode MBR-20045

Điện áp 200A, 45V

Chỉnh lưu phục hồi nhanh 

Producer: RoHS Directive

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LP-S044-S1D1-C5T-A

SCM-38I

TD400

LTE1081J-24VDC

A50K-M566-R10

QRV-04M