MBR-20045

Thông tin chi tiết

Diode MBR-20045

Điện áp 200A, 45V

Chỉnh lưu phục hồi nhanh 

Producer: RoHS Directive

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TD400

LP-S044-S1D1-C5T-A

7112GN

Cảm biến màu NT-RG32

TB6612FNG

A50K-M566-R10