E3JK-DR12 2M

Thông tin chi tiết

Cảm biến quang thu phát chung 300mm

Nguồn nuôi cả AC và DC

Lựa chọn được light on/dark on

Đầu ra rơ le

Producer: Omron

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BW20-16

E18-D80NK

CID4-3R

FT-420-10

ADS-AE

BEN10M-TDT