AW30-02BG-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 1/4"

Dải đo 0~10 bar

Tích hợp đồng hồ áp suất, gá treo

Dùng với ống khí D8, D10

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW10-M5BCG-A

AW20-01BG-A

AW30K-03BE-B

AW20K-02-B