AW30-02BG-A

Thông tin chi tiết

Bộ lọc điều áp tích hợp trên một thân

Cổng ren vào / ra 1/4"

Dải đo 0~10 bar

Tích hợp đồng hồ áp suất, gá treo

Dùng với ống khí D8, D10

Producer: SMC

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04-A

AW60-10D-B

AW40-F04-2R-A

AW20-N02G-A

AW20K-02-B

AW40K-04-B