AVL3000-03-5DZ-R

Thông tin chi tiết

Van khởi động mềm

Cổng ren 3/8"

 Điện áp 24VDC

Cấp khí vào hệ thống ở tốc độ thấp để tăng dần động lực chuyển động của xylanh

AVL3000-03-5DZ-R

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BCG-A

AW30K-03BE-B

AW40-04BG-R-A

AW10-M5BG-A

AW20-02BG-A

AW20K-02-B