AVL3000-03-5DZ-R

Thông tin chi tiết

Van khởi động mềm

Chức năng cấp khí vào hệ thống ở tốc độ thấp để tăng dần động lực chuyển động của xylanh

Cổng ren 3/8"

Điện áp 24VDC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04BG-R-A

AW40-F04-2R-A

AW40K-04-B

AW20-01BG-A