AS1001FG-04

Thông tin chi tiết

Van tiết lưu hai đầu nối nhanh

Thân kim loại

Lắp đặt dọc theo đường ống khí, cắm ống D4

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04BG-A

AW40-06D-A

AW30K-03BE-B

AW40-04BG-R-A

AW30-03BG-A

AW40-03-A