AQ240F-04-00

Thông tin chi tiết

Van xả nhanh tích hợp nối nhanh cắm ống D4

Tích hợp giảm thanh

Producer: SMC

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW30-03BG-A

AW40-04-A

AW30K-03BE-B

AW40-04BG-A

AW10-M5B-A

AW40-04BG-R-A