AN202-02

Thông tin chi tiết

Chân ren 1/4"

Mức giảm độ ồn: 35dB

Giảm thanh hiệu suất cao

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW10-M5BG-A

AW10-M5B-A

AW20K-02-B

AW20-02BCG-A

AW40-06D-A

AW40-04-A