AKH08-00

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Hai đầu cắm trực tiếp ống khí D8

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

G36-10-01

AW40-04BG-R-A

AW60-10D-B

AW10-M5BCG-A

AW40-F04-2R-A

AW30-02BG-A