AKH04-00

Thông tin chi tiết

Van một chiều

Hai đầu cắm trực tiếp ống khí D4

Chỉ cho dòng khí đi theo một chiều xác định

Producer: SMC

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20K-02-B

AW30-02BG-A

AW40-04BG-A

AW40K-04-B

AW20-N02G-A

AW10-M5BG-A