AD600-10

Thông tin chi tiết

Bộ xả nước tự động

Ren 1"

Dùng cơ cấu phao nổi, không cần cấp điện

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

G36-10-01

AW60-10D-B

AW10-M5BCG-A

AW40-06D-A

AW40K-04-B

AW30-02BG-A