AD600-10

Thông tin chi tiết

Bộ xả nước tự động

Ren 1"

Dùng cơ cấu phao nổi, không cần cấp điện

Producer: SMC

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW20-01BG-A

AW40-04-A

AW30K-03BE-B

AW20-02BG-A

AW40-03-A

AW40-F04-2R-A