A15K-S545-G7.2

Thông tin chi tiết

Động cơ bước A15K-S545-G7.2

Dải tốc độ cho phép 0-250rpm

Tục đơn, 5 pha

Cấu trúc bảo vệ: IP30

Producer: Autonics

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SPB-120-24

QRV-04M

7112GN

Cảm biến Z3J DS50E3

LP-S070-T9D6-C5R

PTE-APV-302-RYG