Van xả nước hẹn giờ 2303

Thông tin chi tiết

Van xả nước tự động

Đặt được giờ đóng, mở van độc lập

Điện áp 220VAC

Cổng ren vào ra 1/2''

Maker: Jorc

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SCM-38I

QRV-04M

TB6612FNG

MBR-20045

TD400

PTE-DPB-302-RYG