Van xả nước hẹn giờ 2303

Thông tin chi tiết

Van xả nước tự động

Đặt được giờ đóng, mở van độc lập

Điện áp 220VAC

Cổng ren vào ra 1/2''

Maker: Jorc

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

QRV-04M

Cảm biến Z3J DS50E3

10MCY-14-1B

75280000

Đá mài 541C1-17

SCM-38I