TU0604BU-100

Thông tin chi tiết

Ống dây khí màu xanh trong

OD 6mm

ID 4mm

Cuộn 100m

Producer: SMC

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW60-10D-B

AW10-M5B-A

AW20-01BG-A

AW30-03BG-A

AW10-M5BG-A

AW40-04BG-R-A