STC-MC152USB

Thông tin chi tiết

Camera màu 1.4mpx

Kích thước ảnh 1360 x 1024

Tần số quét 19fps, Gá C-Mount, Kết nối Mini USB 2.0

Thời gian giao hàng: Có sẵn

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

FQ2-S30010F-08