S1100-4T0.75G

Thông tin chi tiết

Biến tần 3P 380VAC 0.75kW

Tích hợp sẵn màn hình cài đặt, điều khiển

Producer: Sanch

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BFV00152GK

K3165

LS600-2002N