LEC-CN5-5

Thông tin chi tiết

Giắc cắm LEC-CN5-5

Cáp IO nối bộ điều khiển với PLC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LEFS16A-400-S16N1

LECP6N-LEFS16LA-100

LEFS16LA-150-R16N1

LEFS16LA-250-R16N1

LECP6ND-BC

LE-CP-1