LEC-CN5-5

Thông tin chi tiết

Giắc cắm LEC-CN5-5

Cáp IO nối bộ điều khiển với PLC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LECP6N1-LEFS25LH-200

LECP6N-LEFS16A-400

LEFS16A-500-S16N1

LEFS16LA-250-R16N1

LECP6N1-LEFSH16LA-100

LECP6N-BC