CM2B20-350AZ

Thông tin chi tiết

Xy lanh  tròn: CM2B20-350AZ

- Kích thước xy lanh: 20mm

- Hành trình xylanh: 350mm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-04BG-A

AW20K-02-B

AW20-N02G-A

AW20-02BG-A

AW40K-04-B

AW20-02BCG-A