CDJP2T6-20D

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí 6x20

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJ2L10-100Z-B

CDJ2KM10-15Z-B

CDJP2L16-20D

CDJ2KE16-30Z-B

CDJ2B16-100Z-B

CDJ2B10-50Z-B