CDJ2B16-100Z-B

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh thân tròn 16x100

Hãng sản xuất SMC

Không có sẵn cảm biến

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CDJP2T6-20D

CDJP2B6-5D

CDJ2YF10-15Z-A

CDM2B20-100AZ

CDJ2B10-50Z-B

CDJ2D16-35Z-B