Van xả nước tự động hẹn giờ

Thông tin chi tiết

Van xả nước tự động điện 220VAC

Cài thời gian mở van 0.5~10 giây

Cài thời gian đóng van 0.5~45 phút

Cổng ren vào / ra 1/2" (ren 21mm)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

ABN4p125A

Omron K8DS-PH1

TH-N60 54A

Khởi động từ 110VAC ABB A26-30-10

TH-N400RH

NV63-CV 2P 40A 30mA