Van xả nước tự động hẹn giờ

Thông tin chi tiết

Van xả nước tự động điện 220VAC

Cài thời gian mở van 0.5~10 giây

Cài thời gian đóng van 0.5~45 phút

Cổng ren vào / ra 1/2" (ren 21mm)

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

RAB-A25.11

CT4S-1P2

TH-N400RH

61F-GP-N2 220V

RAB-35TC1

Omron G3PB-215B-VD