TM4-N2SB

Thông tin chi tiết

Bộ điều khiển nhiệt độ TM4-N2SB là loại không hiển thị, cài đặt và theo dõi tham số thông qua thiết bị ngoại vị (Máy tính hoặc PLC)

Nguồn cấp: 24vDC

Ngõ vào:

RTD: DPt100Ω, JPt100Ω, 3 dây

Can nhiệt: K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII

Ngõ ra điều khiển

- Bán dẫn: 22VDC ±3V30mA Max

Tính năng:

-Điều chỉnh tự động

-Cảnh báo đứt, hỏng cảm biến

-Cảnh báo đứt vòng lặp

-Báo lỗi

Truyền thông: RS485 (Modbus RTU)

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TCN4M-24R

TZN4S-14S

TZN4M-14S

TAM-B4SK4C

TZN4H-14R

TB700-202000