SYA3320-M5

Thông tin chi tiết

Van 5 cửa 3 vị trí; vị trí giữa đóng (5/3 closed center)

Tác động bằng khí nén, phù hợp môi trường chống cháy nổ

Ren vào / ra M5

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Van SMC VHS20-02A

Van SMC VHK2-08F-08F