PSN25-5AO

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: Loại cảm biến từ

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 100-240vAC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến loại hình vuông

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT08-2DO

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PRL18-8DN

PRL18-8DP

PR08-2DN

PR18-5DN