PSN25-5AO

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: Loại cảm biến từ

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 100-240vAC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến loại hình vuông

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR30-15DP

EX-13EB

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PR08-2DN

WZP-035

EX-13EA