PSN25-5AO

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: Loại cảm biến từ

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 100-240vAC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến loại hình vuông

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

EX-13EA

PSN30-15DN

PRT18-5DO

WZP-035

PRT18-8DO

PSN17-5DN