PRT08-2DO

Thông tin chi tiết

Đường kính thân: hình trụ Φ8

Khoảng cách phát hiện: 2 mm

Đầu ra: dạng rơle NO (thường mở)

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

cảm biến loại đầu lồi

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

EX-13EB

PSN17-5DN

PR12-2DN

EX-13EA

PR18-5DP

WZP-035