PR18-5DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø18

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT18-5DO

PR08-2DN

PSN17-5DN

PRT08-1.5DO

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PR12-2DN