PR18-5DP

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø18

Khoảng cách phát hiện: 5mm

Đầu ra: PNP

Nguồn nuôi: 12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dài 2m

cảm biến loại đầu bằng (có bảo vệ)

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRL18-8DN

PRL18-8DP

PRT18-8DO

EX-13EB

PR12-2DN

PR08-2DN