PR12-4DN

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiện cận: loại cảm biến từ

Đường kính thân: Ø12

Khoảng cách phát hiện: 4mm

Đầu ra: NPN

Nguồn nuôi:12-24vDC

Dây dẫn: có sẵn dây dẫn dài 2m

Cảm biến từ loại đầu lồi

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PSN25-5AO

PR08-2DN

EX-13EA

PRL18-8DP

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PRT18-5DO