Omron CJ1W-OC211

Thông tin chi tiết

Module đầu ra số

16 đầu ra rơ le thường mở (NO)

Thông số đầu ra: 250 VAC/24 VDC, 2 A

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

MT4Y-DV-4N

MD5-HF14-AO

PA-12

Omron CP1W-BAT01

MT4Y-DV-4N

MT4W-DV-4N