MT4Y-DV-4N

Thông tin chi tiết

Phương pháp hiển thi: LED 7 đoạn 4 số

Dải hiển thi: -1999 to 9999

Ngõ vào: 0-500V, 0-250V, 0-110V, 0-50V, 0-20V, 0-10V, 0-2V, 0-1V

Ngõ ra: Chỉ hiển thị

Nguồn cấp: 100-240VAC~ 50/60Hz

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Omron CJ1W-OC211

Omron CJ1W-MAD42

MT4W-AA-11

Omron CJ1W-ID211

MT4Y-DV-4N

MT4W-DV-4N