LEC-CN5-3

Thông tin chi tiết

Giắc cắm LEC-CN5-3

Cáp IO nối bộ điều khiển với PLC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LEFS16LA-200-S16N1

LECP6N1-LEFS25LH-200

LEC-CN5-1

LEFS16A-400-S16N1

LECP6N3-LEFS16A-400

LE-CP-1-S