LEC-CN5-1

Thông tin chi tiết

Giắc cắm LEC-CN5-1

Cáp IO nối bộ điều khiển với PLC

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

LE-CP-3-B-S

LECP6N1-LEFSH16LA-100

LEC-CN5-5

LEFS16LA-100-R16N1

LECP6N1-LEFS25LH-200

LEFS16A-400