FT-420-10

Thông tin chi tiết

Sợi quang 2 đầu

Thu phát riêng

Kích thước ren M4

Khoảng cách phát hiện 500mm

Uốn cong cho phép: R30

Chiều dài dây: 2m

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BWP20-08

BF5R-S1-N

BM200-DDT

E3JK-DR12 2M

BF4R

BF4R-R