FT-420-10

Thông tin chi tiết

Sợi quang 2 đầu

Thu phát riêng

Kích thước ren M4

Khoảng cách phát hiện 500mm

Uốn cong cho phép: R30

Chiều dài dây: 2m

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

BEN10M-TDT

ADS-AE

BF5R-D1-N

E18-D80NK

BW20-24

E3JK-DR12 2M