EX-13EB

Thông tin chi tiết

Cảm biến EX-13EB

Loại dẹt, thu phát riêng 150mm

Tín hiệu Dark-ON

Đầu ra NPN

Producer: Panasonic

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRL12-4DP

PR12-4DN

PR08-2DN

EX-13EA

PR08-2DN

PR12-4DP