EX-13EB

Thông tin chi tiết

Cảm biến EX-13EB

Loại dẹt, thu phát riêng 150mm

Tín hiệu Dark-ON

Đầu ra NPN

Producer: Panasonic

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

WZP-035

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

PR12-4DP

PRL12-4DN

PR12-4AC

PRL18-8DP