E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

Thông tin chi tiết

Cảm biến tiệm cận 

Đầu ra NPN; NO

Có sẵn dây nối dài 2m

Khoảng cách phát hiện: 8mm

Thân trụ M18

Producer: Omron

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRT08-1.5DO

WRX-10

PSN30-15DN

PRL12-4DP

PR12-4DP

PR08-2DN