CDG1BN80-95Z

Thông tin chi tiết

Mô tả sản phẩm

Xy lanh khí thân tròn 80x95

Có tích hợp vòng từ

Producer: SMC

 

 

Cách đặt hàng 

 

 

Kích thước

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

AW40-03-A

AW20-02-A

AW10-M5B-A

AW40-04-A

AW40-04BG-R-A

AW40-F04-2R-A