EX-13EA

Thông tin chi tiết

Loại dẹt, thu phát riêng 150mm;

Tín hiệu Light-ON

Đầu ra NPN

Tương tự Omron E3T-ST11

Producer: Panasonic

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PR08-2DN

PR18-5DN

PRL12-4DP

PRL12-4DN

EX-13EB

PR18-5DP