EX-13EA

Thông tin chi tiết

Loại dẹt, thu phát riêng 150mm;

Tín hiệu Light-ON

Đầu ra NPN

Tương tự Omron E3T-ST11

Producer: Panasonic

 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PRCM12-4DP

PRT08-1.5DO

PR12-4DN

PRL18-8DN

E2B-M18KS08-WZ-C1 2M

WZP-035